Glavna misao

Laboratorij arhitekture kroz Edukacije, Radionice i Festival arhitekture za mlade uči sagledavanju važnosti i kompleksnosti arhitekture i urbanizma.
Znanjem i aktivnim djelovanjem mladi mogu postati dio vidljivih prostornih i društvenih promjena.

Osnovne informacije
Fond: Europski socijalni fond
Korisnik: Grad Čakovec
Projektni partner: Udruženje arhitekata Međimurja
Uključene škole: Graditeljska škola Čakovec, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Tehnička škola Čakovec
Ukupna vrijednost projekta: 462.760,00 HRK  (Sufinancirano sredstvima EU: 393.346,00 HRK / Sufinancirano sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske: 69.414,00 HRK)
Razdoblje provedbe projekta: 14 mjeseci (22.12.2017. – 22.2.2019.)

Važnost javnih prostora grada

Trgovi, parkovi, igrališta, muzeji, knjižnice i škole zajedničko su vlasništvo svih nas. Kvaliteta svakodnevnog života ne ovisi samo o kvaliteti i udobnosti stanova i kuća, već i o raznovrsnosti i dostupnosti javnih gradskih prostora. Mnogi od njih nastajali su kroz stoljeća i dar su prijašnjih generacija, a naše današnje odluke, ulaganja i način planiranja određuju kakav ćemo prostor ostaviti budućim naraštajima.

Važnost edukacija mladih o arhitekturi i urbanizmu

Arhitektura je složeni spoj znanosti i umjetnosti, umijeće oblikovanja prostora, a svijest o njoj potrebno je razvijati od najmlađih dana. Uloga arhitekata, urbanista i prostornih planera u stvaranju i poboljšanju javnih prostora u procesu edukacije nedovoljno je prezentirana te je svijest mladih o urbanističkim, kulturnim, povijesnim i umjetničkim vrijednostima prostora na relativno niskoj razini.

Cilj Laboratorija arhitekture je uključiti učenike srednjih međimurskih škola u sve faze procesa stvaranja novog javnog prostora u Čakovcu. Sagledavanjem kompleksnosti takvog procesa, razvijanjem kreativnog mišljenja, znanja i vještina, šalje se jasna poruka mladima da aktivnim djelovanjem u kulturi i umjetnosti mogu biti dio vidljivih prostornih i društvenih promjena.

Za sudjelovanje u projektu odabrani su učenici Graditeljske škole Čakovec, Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i Tehničke škole Čakovec, koji će u sklopu svojih budućih profesija i zanimanja, primjerice kao arhitekti, zidari, bravari, političari, dizajneri, ali i kao aktivni građani, biti direktni dionici u donošenju odluka o prostoru.

Važnost graditeljskih zanimanja i praktične nastave

Hrvatski školski sustav, od osnovne do srednje škole i fakulteta, karakterizira orijentiranost na teoretska znanja s nedovoljnom zastupljenošću praktične nastave i razvijanja motoričkih vještina učenika. Sve je teže motivirati učenike da se prilikom odabira budućih zanimanja opredijele za neku od strukovnih (graditeljskih) škola. Posljedično, dolazi do smanjenja kvalitete i/ili postupnog nestajanja pojedinih graditeljskih vještina, a upravo su one neizostavan element u izvedbi kvalitetnih javnih prostora.

Potencijali manjih gradova

Sadržaji arhitektonsko-urbanističke tematike (radionice, izložbe, predavanja i javne rasprave) najčešće su vezani uz Zagreb kao glavni grad te uz obalne gradove zbog njihovog turističkog značaja. No, s druge strane, upravo manji gradovi imaju velik potencijal da sadržaji poput arhitektonsko-urbanističkih radionica rezultiraju konkretnim poboljšanjem kvalitete javnih prostora.

Glavni elementi projekta
Laboratorij arhitekture podijeljen je na 3 glavna elementa:

Edukacije

Niz od 5 grupa predavanja kojima učenici dobivaju teorijska znanja o arhitekturi javnih prostora i prostornom razvoju Čakovca. Osim predavanja planirano je i dvodnevno studijsko putovanje u Ljubljanu.

Radionice

Niz od 7 urbanističko – arhitektonskih radionica na kojima učenici primjenjuju znanja stečena na Edukacijama, te analiziraju, smišljaju i stvaraju konkretne prostorne intervencije u Čakovcu.

Festival arhitekture za mlade (FAM)

Dvodnevni Festival obuhvaća radionicu Mali laboratorij arhitekture, te prezentaciju rezultata Edukacija i Radionica, a posebice prostorne intervencije u gradu, novog javnog prostora za mlade – Laboratorija arhitekture. Festival je otvoren za sve posjetitelje!

Sudionici projekta

/ učenici Graditeljske škole Čakovec, Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec i Tehničke škole Čakovec /
Dora Balent, Davor Balog, Krešimir Balog, Mia Ban, Sara Bernardić, Iva Blažona, Valentino Bogdan, Denis Bogdanić, Tatjana Bogomolec, Niko Branda, Teo Branda, Luka Ciglarić, Franko Detoni, Viktorija Dretar, Jaka Fileš, Helena Flinčec, Karlo Gabaj, Kevin Golenko, Franko Goričanec, Marta Hajdarović, Tomi Hatlek, Kerin Heđa, Patrik Herjovec, Helena Hlišć, Mateo Horvat, Matija Horvat, Robert Horvat, Viktorija Horvat, David Ignac, Bernard Jakčin, Eva Jalušić, Helena Kavran, Ana Kedmenec, Aleksandar-Andy Katić, Maja Kekez, Petra Keljar, Anastazija Kemerlin, Antonio Kenjevari, Sara Kirić, Stela Kovač, Antonio Kovačić, Hrvoje Kovačić, Mihael Kregar, Jelena Križaić, Dora Križnik, Leonardo Krnjak, Davor Kučević, Danijel Kulunjoš, Aleksandra Kurunić, Luka Lenardić, Tamara Lukša, Dorotea Marciuš, Gloria Margotić, Lea Markulin, Andreja Matjačić, Tea Mauko, Bruna Močnik, Karlo Murković, Denis Novak, Antonio Oršoš, Patricio Oršoš, Danijel Oršuš, Danilo Oršuš, Dejan Oršuš, Leonardo Oršuš, Petra Pavunić, Mateo Pec, Mateo Perhoč, Matija Pintarić, Florijan Podgorelec, Tea Poljak, Ema Pongrac, Melita Sandrin, Matija Srša, Sara Šavora, Filipa Ščuka, Mihovil Škreblin, Fran Škvorc, Leo Škvorc, Luka Škvorc, Anamarija Špicar, Sara Tekeli, Marko Tilošanec, Nikola Toplek, Kristina Turk, Dina Žužul

Mentori
Sve aktivnosti za učenike provodit će se pod mentorstvom stručnih osoba: arhitekata, krajobraznih arhitekata, dizajnera, majstora, sociologa, profesora, članova Udruženja arhitekata Međimurja, djelatnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove. Takav širi broj stručnjaka uključenih u projekt učenicima jasno pokazuje da je arhitektura multidisciplinarna aktivnost velikog broja sudionika, koja nastaje u sprezi kvalitetnog prostornog i tehničkog rješenja, brišući granice između zanata i umjetnosti. Učenici će tijekom projekta učiti i jedni od drugih međusobno razmjenjujući znanja i vještine.

Blanka Levačić, dipl.ing.arh., voditelj projekta / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh. / Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. / Oliver Ilić, dipl.ing.arh. / prof. Kristina Žižek, dipl.ing.arh / prof. Andrija Večenaj, mag.art.ind.dizajn / Vladimir Hatlak, KV stolar / Dragutin Horvat, KV zidar / Dubravko Hozjak, strojarski tehničar / Josip Križaić, RSGS, instruktor / Siniša Medved, KV soboslikar / Martin Geček, mag.ing.kraj.arh. / Matija Novak, dipl.ing.arh. / Marija Horvat, dipl.ing.arh. / Marina Mrla, dipl.ing.arh. / Jura Vrbanec, mag.ing.kraj.arh. / Aleksandra Klarić, dipl.ing.arh. / Jadranka Grgan-Makovec, dipl.ing.arh. / Helena Zečar Lajtman, dipl.prof.fil. i soc. / Jasenka Kranjčević, dr.sc., dipl.ing.arh. / Dora Ramušćak, stud.arh. / Lovro Gradišer, dipl.ing.geod. / Željko Kontak, mag.ing.geod. et geoinf. / Danijel Vinko, univ.bacc.ing.geod. et geoinf. / Ivan Čondor, dipl.inf. /

Autori projekta
Blanka Levačić, dipl.ing.arh. / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh. / Ana Martinović, dipl.ing.arh. / Mirjana Pintar, dipl.ing.arh. /

Zahvale

– za suradnju tijekom cijelog projekta: zaposlenici Grada Čakovca / sadašnji i bivši ravnatelji uključenih škola (Zvonko Ladić, dipl.teolog., Srebrenka Pongrac, dipl.ing.građ., Sandra Breka-Ovčar, prof., Tea Dragić Runjak, mag.biol., Dražen Blažeka, dipl.ing.) / članovi Udruženja arhitekata Međimurja / zaposlenici Razvojne agencije Grada Čakovca – Čakra d.o.o.

– za pomoć pri osmišljavanju i prijavi projekta: Matija Moharić, dipl.oec. (Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o) / Nikolina Bilić (Udruženje hrvatskih arhitekata) / Oliver Ilić, dipl.ing.arh., Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh., Karmen Franin, univ.spec.oec. (Grad Čakovec)

– za suradnju na studijskom putovanju u Ljubljani: Zala Velkavrh, mag.soc. (prostoRož) / doc.dr. Sonja Ifko, univ.dipl.inž.arh. (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Ljubljani)

– za suradnju prilikom šetnje gradom: Dragomir Sutlar, dipl.ing.arh. / Tibor Horvat,dipl.ing.arh. / ČAKOVEČKI MLINOVI d.d.

– za pomoć pri sadnji stabala: GKP ČAKOM d.o.o.

Dizajn i tekst
Dizajn i ilustracije: Ana Kovačić, dipl.diz.

Tekstovi: Blanka Levačić, dipl.ing.arh. / Silvija Pranjić, dipl.ing.arh.